ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์สรรหา ประธาน และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ หน่วยสรรหาใกล้สถานที่ปฏิบัติงานของท่าน

เข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ ตรวจสอบสถานที่สรรหา
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา 2561(ก.ส.14).pdf

ระบบสมาชิก บริการเงินฝาก บริการเงินกู้